Frans Bosch i Paul Venner – szkolenie w Poznaniu

W dniach 20-22 października w Poznaniu odbędzie się szkolenie z zakresu przygotowania motorycznego prowadzone przez Fransa Boscha i Paula Vennera – zachodnich autorytetów oraz specjalistów w zakresie szeroko rozumianej atletyki i rehabilitacji sportowej.

Podejście Boscha do pracy ze sportowcami rewolucjonizuje współczesne spojrzenie na trening motoryczny. Przedstawia ono znaczenie zintegrowanych wzorców ruchowych w autentycznych czynnościach sportowych, tj. bieganie, rzucanie czy kontrola tułowia oraz ich trening w warunkach wysokiej intensywności. W odróżnieniu do redukcjonistycznego systemu treningowego, model Boscha wykorzystuje teorię dynamicznych układów biologicznych, w której specyficzne wzorce ruchowe (tzw. atraktory) trenowane są dzięki nieprzewidywalnym czynnikom wytrącających je ze stanu równowagi (tzw. fluktuacje). Jest to nie tylko zgodne z procesami stojącymi za rzeczywistą nauką i kontrolą motoryczną, lecz również gwarantuje większe prawdopodobieństwo transferu ćwiczeń tego typu na efekty sportowe.

Artykuł przedstawiający koncept myśli Boscha znajdziecie tu: http://body-work.com.pl/blog/kiedy-zachodzi-transfer/

FRANS BOSCH

Frans Bosch (1954) ukończył studia wychowania fizycznego w 1977 roku. Od 1980 wspierał lekkoatletów, trenując olimpijskich sprinterów i skoczków wzwyż. Od 2005 roku jest wykładowcą na Fontys University of Applied Sciences (Eindhoven, Holandia) w zakresie anatomii, biomechaniki oraz treningu siłowego i nauczania motorycznego. Bosch jest międzynarodowym prelegentem w zakresie treningu motorycznego. Prezentuje złożoność procesu treningu atletycznego i podkreśla znaczenie nowych obszarów nauki w przygotowaniu fizycznym, tj. biologiczne układy dynamiczne, które nie są obecne w tradycyjnej teorii treningowej. Bosch pracuje ponadto jako międzynarodowy konsultant – jego klientami są English Insitute of Sports, Wales National Team Rugby, The British & Irish Lions, Japan National Team Rugby, England Cricket, West Ham United Football, Cleveland Brown (American Football), Sydney Swans (AFL) oraz inni. Wraz z Rolandem Klompem napisał podręcznik „Running. Biomechanics and Exercise Physiology Applied in Practice”, która zostala opublikowana w 2001 roku w Holandii oraz przetłumaczona na język angielski w 2005 roku. Jego najważniejszą publikacją jest podręcznik „Strength Training and Coordination, an Integrated Approach”, która opublikowana została w 2012 roku w Holandii oraz przetłumaczona na język angielski w 2015 roku. Asystentem szkoleniowym Boscha jest Paul Venner, który będzie pomagał podczas szkolenia w Polsce.

PAUL VENNER

Paul Venner jest specjalistą w zakresie ruchu człowieka i wydajności atletycznej. Jego szczególnym zainteresowaniem są zależności pomiędzy różnorodnością motoryczną, dynamiczną stabilizacją a zjawiskiem transferu. Pierwsze doświadczenie w zakresie przygotowania fizycznego zdobył na Institute of Sports in Sydney (NSWIS), po czym w 2011 roku ukończył studia licencjackie na kierunku Sports and Movement na uczelni Fontys University of Applied Sciences (Eindhoven, Holandia). Studia magisterskie na kierunku Strength and Conditioning obronił na londyńskiej uczelni St. Mary’s University Twickenham w 2016 roku. W latach 2011-2015 pracował jako trener przygotowania motorycznego w Olympic Institute of Netherlands (NOC NSF) wspierając wielu utalentowanych sportowców. Ponadto, jest twórcą konceptu i marki Ultimateinstability®, która oferuje produkty treningowe tj. Aquabags®, Aquaballs® oraz Hydrovest®. Jego obecne stanowisko to główny trener przygotowania motorycznego w Netherlands Baseball & Softball Federation (2015-obecnie).

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest intensywnym 3-dniowym kursem wprowadzających uczestników w świat teorii i praktyki treningu atletycznego i rehabilitacji wg. koncepcji Boscha. Szkolenie prowadzone jest w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski. Zagadnienia kursu przedstawione są poniżej:

PIĄTEK

– teoria: kontrola motoryczna (4h): kontrola centralna i obwodowa w perspektywie ruchu wysokiej intensywności, podejście oparte na dynamicznych układach biologicznych w odniesieniu do kontroli obwodowej: odruchy typu Preflex, kokontrkacje i luz mięśniowy (ang. Muscle Slack), znaczenie intencji w modelu ruchu, konsekwencje dla rehabilitacji i treningu atletycznego;

– praktyka (2h): demonstracja podejścia opartego na dynamicznych układach biologicznych, przykłady: ćwiczeń opartych na bieganiu, rzucaniu i kontroli tułowia w warunkach wysokiej intensywności;

SOBOTA

– teoria: umiejętności oparte na zamkniętych i otwartych wzorcach oraz zwinność (3h): analiza umiejętności otwartych (ang. Open Skill Analysis), układ podwójnej kontroli i zasady transferu treningu motorycznego, atraktory i fluktuacje w bieganiu, atraktory zwinności;

– praktyka (3h): dodawanie perturbacji w treningu siłowym, ćwiczenia oparte na atraktorach zwinności;

NIEDZIELA

– teoria (3h): analiza mechaniki biegania i roli mięśni kulszowo-goleniowych wraz z przyczyną urazów, eksplozywność i częstotliwość rozwoju siły (ang. Rate of Force Developement), przykłady protokołów rehabilitacji opartych na pojedynczym czynniku stresującym, elementy teorii nauczania motorycznego;

– praktyka (3h): trening mięśni kulszowo-goleniowych, trening częstotliwości rozwoju siły w czynnościach z niskim oporem, tworzenie programów ćwiczeń ukierunkowanych na cel;

UCZESTNICY

Kurs jest specjalistycznym szkoleniem adresowanym głównie do trenerów przygotowania motorycznego, trenerów personalnych i fizjoterapeutów pracujących ze sportowcami (poziom minimum licencjat w zakresie wychowania fizycznego, przygotowania motorycznego w sporcie lub fizjoterapii). Znajomość podręcznika Frans Bosch: Strength & Coordination: An Integrative Approach jest dużym atutem dla uczestników. Odnośnik do podręcznika: www.2010uitgevers.nl/products-page/sport-bewegen/strength-training-and-coordination-an-integrative-approach

CENA SZKOLENIA

– 2950 zł – wczesna wpłata (do 31.08.2017);
– 3290 zł – wpłata normalna (po 31.08.2017);

REJESTRACJA

Rejestracja w kursie następuje przez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej organizatora oraz zrealizowanie wybranej formy płatności. O uczestnictwie w kursie decyduje kolejność wpłat. Rejestracja w szkoleniu wiąże się z akceptacją regulaminu szkoleniowego, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora oraz przedstawiany uczestnikom podczas pierwszego dnia kursu. Liczba miejsc w grupie szkoleniowej jest ograniczona.

Link do formularza: http://body-work.com.pl/produkt/frans-bosch-strength-coordination-an-integrative-approach/

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres szkolenia@body-work.pl oraz przez wiadomości na profilu Body Work na FB

INFORMACJE DODATKOWE

Organizator zastrzega sobie (1) prawo nie zwrócenia wpłaconych środków za szkolenie uczestnikowi, który nie pojawił się na szkoleniu w wyznaczonym terminie oraz (2) prawo zmiany terminu szkolenia w wyjątkowych sytuacjach lub (3) odwołania szkolenia (w takim przypadku, dokonane wpłaty zostaną zwrócone).

ORGANIZATOR SZKOLENIA

BODY-WORK S.C.
ul. Lindego 4
60-573 Poznań
NIP: 781-190-22-66

www.body-work.pl
www.facebook.com/bodyworkpl