Periodyzacja w treningu personalnym (część 2)

Na temat periodyzacji  w treningu rekreacyjnym możemy spotkać się z różnymi opiniami. O tym, że trener powinien planować i kontrolować proces treningowy wszyscy już wiemy. Podczas naszych wyjazdów na konferencje czy kongresy, rozmawiamy ze światowymi mentorami treningu  i poruszamy najbardziej nurtujące nas tematy. Jedynym z nich była periodyzacja.  Oto wypowiedzi kilku z nich:

Rick Mayo
,,W mojej opinii periodyzacja w treningu personalnym jest odpowiednia jedynie dla niewielkiej grupy najbardziej zaawansowanych klientów rekreacyjnych. Większość naszych podopiecznych nie ma sezonów tak jak zawodowi sportowcy, więc periodyzacja ich treningu jest bardzo utrudniona. Często żartujemy z innymi trenerami, że okres roztrenowania następuje w momencie choroby dziecka lub wakacji. Jest to jak najbardziej zrozumiałe, że klienci nie będą w stanie przestrzegać szczegółowego planu treningów ze względu na problemy życia codziennego. Stosujemy jednak periodyzację falową, która charakteryzuje się: różnym zakresem powtórzeń, obciążeń, odpoczynków, stosowaną w tygodniowym przedziale treningowym. Ta metodyka pozwala nam planować trening bez sztywnych zasad, które cechuje tradycyjny model periodyzacji”.

Joel Seedman
,,W treningu personalnym używam wyłącznie modelu periodyzacji falowej stosując różne bodźce, protokoły oraz intensywności i objętości treningowe. Pomimo tego, że przygotowuje plan jednostki treningowej dla każdego klienta, to ostateczną decyzję o dokładnym przebiegu treningu podejmuję na podstawie rozmowy z podopiecznym i oceny jego kondycji fizyczno-psychicznej danego dnia. To w najlepszy sposób pokazuje jak ważna jest sztuka trenowania, która wymaga indywidualizacji potrzeb, warunków fizjologicznych oraz celów, zamiast trzymania się sztywno zaplanowanych okresów i jednostek treningowych”.

Dan John
,,Stosuje bardzo prosty model planowania treningów personalnych.
Podczas konsultacji ze swoimi klientami, wyciągamy kalendarz i planujemy okresy treningowe według podziału na trzy kolory: – Czerwony – Żółty – Zielony.
I. Czerwony – w tych miesiącach nasi klienci mają bardzo dużo obowiązków oraz często wyjeżdżają. Przykładowo dla nauczycieli będzie to początek i koniec roku szkolnego, dla księgowych koniec okresu rozliczeniowego, a dla większości klientów okres wakacyjny. W tym okresie naszym podopiecznym będzie ciężko utrzymać wysoką intensywność treningów oraz regularność. W czerwonym bloku treningowym wykonuj podstawowe wzorce ruchowe, pracuj nad mobilnością i nie przesadzaj z intensywnością, skupiając się na tym, żeby klient opuścił siłownię w lepszym nastroju niż, gdy na nią przyszedł…..
II. Zielony – wybierz dwa miesiące w roku, gdzie klient będzie pracował na bardzo wysokich obrotach. Pamiętaj żeby te miesiące nie następowały jeden po drugim w naszym rocznym planie. W zielonym bloku treningowym pracujemy z dużą dawką energii, skupiając się na jednostkach o wysokiej intensywności. Okres ten pasuje perfekcyjnie do zastosowania przed ważnymi wydarzeniami dla naszego podopiecznego (wakacje, wesele, sesja zdjęciowa itp).
III. Żółty – będą to miesiące, gdzie skupiamy się na regularnym treningu dopasowanym do potrzeb naszego klienta. Pracujemy cierpliwie z umiarkowaną intensywnością, wszechstronnie pracując nad aspektami zdrowotnymi, sprawnościowymi oraz sylwetkowymi podopiecznego. Wybierz dwa „czerwone” miesiące, dwa „zielone” i reszta miesięcy w roku będzie „żółta” To są moje ulubione okresy treningowe, na których najczęściej pracuje, ponieważ przynoszą najwięcej korzyści. Konsekwentne trzymanie się logicznie zaplanowanego planu treningowego jest kluczem w pracy z klientem rekreacyjnym. Tradycyjny model periodyzacji tutaj się nie sprawdzi”.

Mike Boyle
,,Zdecydowanie powinniśmy stosować periodyzację w treningu personalnym. Pierwszym z powodów jest uniknięcie znudzenia klientów. Kolejnymi zaletami periodyzacji są organizacja i indywidualne dopasowanie. W przeciwieństwie do Crossfitu, gdzie treningi wykonuje się losowo. W mojej szkole zmieniamy zakresy powtórzeń co 3 tygodnie pracując ze sportowcami. Natomiast w pracy z dorosłymi, w treningu rekreacyjnym te zmiany stosujemy co 4 tygodnie”.

Chociaż opinie na temat periodyzacji w treningu personalnym nie są jednomyślne i widzimy odmienne modele tworzenia programów treningowych to wszyscy się zgodzimy, że kluczowa jest indywidualizacja i zrozumienie specyfiki treningu rekreacyjnego. Trening personalny z klientem rekreacyjnym jest całkowicie innym procesem niż trening ze sportowcem. Często wykorzystujemy podobne środki czy narzędzia, ale odróżnienie tych 2 różnych dwóch grup jest bardzo ważne z punktu widzenia efektywności czy bezpieczeństwa. Przemyślany i  holistyczny  rozwój  determinuje efektywność spotkań z podopiecznym,  a  jego zadowolenie  daje nam satysfakcję z  pracy.

Norbert Kowalik, Piotr Czajkowski – Train Movement Team

19987464_1753845317963336_1493782020_n

Fot. Train Movement